Napísali o nás


zdroj: ZVJS
11. 2. 2020
Odborný seminár v Omšení

V rámci realizácie národného projektu Šanca na návrat sa dňa 7. februára 2020 v Liečebno-rehabilitačnom stredisku Zboru väzenskej a justičnej stráže Omšenie uskutočnil odborný seminár za účelom oboznámenia odbornej verejnosti s vytvorenými špecializovanými resocializačnými a výchovnými vzdelávacími programami (ŠRaVVP). Na tvorbe jednotlivých ŠRaVVP sa podieľal riešiteľský tím národného projektu Šanca na návrat. ŠRaVVP sú určené pre odsúdené osoby vo výkone trestu odňatia slobody.
čítať viac >>


zdroj: ZVJS
5. 11. 2019
Protidrogový vlak v Ilave

Dňa 5.11.2019 mali dvaja odsúdení z ústavu Ilava, aktuálne umiestnení vo výstupnom oddiele, možnosť v rámci opustenia ústavu navštíviť protidrogový vlak pristavený na železničnej stanici v Ilave.
čítať viac >>


zdroj: dobrenoviny.sk
20. 6. 2019
ZVJS a Ministerstvo spravodlivosti predstavili ďalšie projekty

Po modernizácii väzníc prídu na rad ďalšie projekty a opatrenia na zvýšenie transparentnosti väzenstva. Jednou z noviniek je prehľadnejšia webová stránka ZVJS či projekt Šanca na návrat. Na stredajšej tlačovej konferencii v Bratislave o tom informovali generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Milan Ivan a minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd).
čítať viac >>


zdroj: teraz.sk
10. 2. 2019
Väzenská stráž v rámci projektu pripravuje väzňov na návrat na slobodu

S cieľom znížiť riziká sociálneho vylúčenia, zvýšiť kompetencie pri uplatnení sa na trhu práce a prepojiť na podmienky života po prepustení Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) realizuje národný projekt s názvom Šanca na návrat. Súčasťou projektu je aj inovatívny systém komplexnej podpory odsúdených na prechod na slobodu. TASR o tom informoval riaditeľ Kancelárie generálneho riaditeľa ZVJS Adrián Baláž.
čítať viac >>


zdroj: ZVJS
31. 1. 2019
Resocializačná prognóza a podmienečné prepustenie

V súlade s Koncepciou aplikovaného penologického výskumu na roky 2016 až 2026 a dlhodobou orientáciou analyticko-výskumnej činnosti v podmienkach Zboru väzenskej a justičnej stráže a na základe študijného plánu Justičnej akadémie na rok 2019 sa dňa 29. januára 2019 uskutočnilo celoslovenské podujatie s názvom Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody.
čítať viac >>


zdroj: teraz.sk
18. 1. 2019
Zbor väzenskej stráže organizoval seminár k resocializácii väzňov

Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) organizoval od stredy (16.1.) do piatka v Bratislave pracovný seminár s medzinárodnou účasťou v rámci národného projektu Šanca na návrat. Jeho cieľom je u väzňov znížiť riziká sociálneho vylúčenia a zvýšiť kompetencie pri uplatnení sa na trhu práce. TASR o tom informoval riaditeľ Kancelárie generálneho riaditeľa ZVJS Adrián Baláž.
čítať viac >>


zdroj: dobrenoviny.sk
14. 1. 2019
Väzenská a justičná stráž organizuje seminár o väzňoch: Šanca na návrat

Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) organizuje 16. až 18. januára v Bratislave pracovný seminár s medzinárodnou účasťou v rámci národného projektu Šanca na návrat, ktorého cieľom je u väzňov znížiť riziká sociálneho vylúčenia a zvýšiť kompetencie pri uplatnení sa na trhu práce. TASR o tom informoval riaditeľ Kancelárie generálneho riaditeľa ZVJS Adrián Baláž.
čítať viac >>


zdroj: teraz.sk
14. 1. 2019
Väzenská a justičná stráž organizuje seminár o väzňoch:Šanca na návrat

Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) organizuje 16. až 18. januára v Bratislave pracovný seminár s medzinárodnou účasťou v rámci národného projektu Šanca na návrat, ktorého cieľom je u väzňov znížiť riziká sociálneho vylúčenia a zvýšiť kompetencie pri uplatnení sa na trhu práce. TASR o tom informoval riaditeľ Kancelárie generálneho riaditeľa ZVJS Adrián Baláž.
čítať viac >>


zdroj: ZVJS
14. 1. 2019
Seminár s medzinárodnou účasťou

Zbor väzenskej a justičnej stráže v dňoch 16. – 18. januára 2019 v Hoteli Tatra v Bratislave organizuje pracovný seminár s medzinárodnou účasťou v rámci národného projektu „Šanca na návrat“. V rámci semináru bude prezentovaný národný projekt a dobrá prax v obdobných domácich a zahraničných programoch, projektoch alebo nástrojoch, týkajúcich sa penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti.
čítať viac >>