Protidrogový vlak v Ilave

zdroj: ZVJS
5. 11. 2019

Dňa 5.11.2019 mali dvaja odsúdení z ústavu Ilava, aktuálne umiestnení vo výstupnom oddiele, možnosť v rámci opustenia ústavu navštíviť protidrogový vlak pristavený na železničnej stanici v Ilave.

Projekt Revolution train (Protidrogový vlak) sa zameriava na originálny prístup k primárnej protidrogovej prevencii. Je postavený na multimediálnej mobilnej vlakovej súprave, ktorá umožňuje formou interaktívneho prístupu sprostredkovať návštevníkovi informácie o príčinách, vývoji a dôsledkoch drogovej závislosti.

Cieľom bolo sprostredkovať odsúdeným autentický zážitok, aby si poskytnuté informácie zapamätali čo najdlhšie. Zároveň si odsúdení odniesli so sebou výrazný impulz k premýšľaniu o rizikách závislostí celkovo.