Partneri

Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS)

Je ozbrojený bezpečnostný zbor, ktorý zabezpečuje výkon väzby, výkon trestu odňatia slobody, ochranu a stráženie objektov zboru a ochranu poriadku a bezpečnosti v súdnych objektoch a objektoch prokuratúry.

viac


Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR)

Je orgánom štátnej správy, zabezpečujúcim výkon štátnej správy v oblastiach sociálnych vecí a služieb zamestnanosti.

viac