Lektor

Hľadáme lektorov do špecializovaných programov pre odsúdené osoby

Hľadáme spolupracovníkov, ktorí budú pôsobiť ako lektori špecializovaných resocializačných a výchovných vzdelávacích programov (ŠRaVVP) v našich partnerských ústavoch. Aktuálne (v mesiacoch január a február 2021) otvárame ŠRaVVP: „Rodina a vzťahy odsúdených osôb“ v ÚVTOS Banská Bystrica Kráľová, „Zamestnanosť odsúdených osôb“ v ÚVTOS Sabinov, „Zamestnanosť odsúdených osôb“ v ÚVTOS Sučany, „Závislosti odsúdených osôb“ v ÚVTOS Leopoldov, „Finančná gramotnosť odsúdených osôb“ v ÚVTOS Košice a „Finančná gramotnosť odsúdených osôb“ v ÚVTOS Želiezovce. V prípade, ak máte záujem pôsobiť ako lektor v niektorom z uvedených ŠRaVVP a spĺňate kvalifikačné predpoklady, vyplňte prihlášku a zašlite ju spolu so svojím životopisom (vo formáte europass) na adresu jana.chovancak@zvjs.sk do 6.12.2020. Následne sa dozviete všetky podrobné informácie o podmienkach spolupráce.

Financované Európskou úniou

Program Slovensko