Tu nás nájdete

ŠANCA NA NÁVRAT, národný projekt
Budova CBC1 (22. poschodie)
Karadžičova 8
821 08 Bratislava

Korešpondenčná adresa
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
úsek projektu „Šanca na návrat“
Šagátova ul. č. 1
813 04 Bratislava 1

Emailový kontakt: sancananavrat@zvjs.sk