Na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Na tejto stránke nájdete dokumenty vytvorené počas trvania projektu Šanca na návrat

Analýzy ŠNN

Vstupná analýza NP ŠNN
Výstupná analýza NP ŠNN

Štandardizačné dokumenty ŠNN

Štandardy VODD

Konferenčné príspevky a publikácie ŠNN

bbbbbbbbllaaaaa
bleeeeeeeeee

Povedali o nás – prehľad reakcií na projekt ŠNN

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk