Mapy

Zobraziť návod

Mapa úradov práce

Mapa obsahuje umiestnenie úradov práce sociálnych vecí a rodiny v rámci SR. Po kliknutí na ikonku pre jednotlivý úrad je možné zobraziť kontaktné informácie daného úradu.

Zobraziť mapu

Mapa ústavov

Mapa obsahuje umiestnenie ústavov ZVJS SR a ich vizuálne rozdelenie na ústavy zapojené a nezapojené do projektu Šanca na návrat. Po kliknutí na ikonku pre jednotlivý ústav je možné zobraziť kontaktné informácie daného ústavu.

Zobraziť mapu

Mapa obsadenosti ústavov

Mapa obsahuje umiestnenie ústavov ZVJS SR. Po kliknutí na ikonku pre jednotlivý ústav je možné zobraziť štatistické informácie o obsadenosti daného ústavu.

Zobraziť mapu

Mapa trvalý pobyt

Mapa obsahuje štatistické informácie o počte väznených osôb podľa trvalého pobytu v jednotlivých okresoch. Tmavšia farba reprezentuje viac väznených osôb. Po kliknutí sa zobrazia konkrétne hodnoty pre daný okres.

Zobraziť mapu

Mapa trvalý pobyt – normované

Mapa obsahuje štatistické informácie o počte väznených osôb podľa trvalého pobytu v jednotlivých okresoch, pričom počet je normovaný vzhľadom na počet obyvateľov. Tmavšia farba reprezentuje väčší podiel väznených osôb vzhľadom na počet obyvateľov s trvalým pobytom v danom okrese. Po kliknutí sa zobrazia konkrétne hodnoty pre daný okres.

Zobraziť mapu

Mapa poskytovateľov ubytovacích sociálnych služieb

Mapa obsahuje umiestnenie ubytovacích zariadení poskytovateľov sociálnych služieb (útulky, domovy na pol ceste a nocľahárne). Po kliknutí na ikonku pre jednotlivé zariadenie je možné zobraziť detailnejšie informácie o zariadení a poskytovateľovi, spolu s kontaktnými údajmi.

Zobraziť mapu

Mapa zariadení na liečbu závislostí

Mapa prezentuje vybrané organizácie zamerané na liečbu látkových a nelátkových závislostí a ich ponúkané služby, ktoré na základe zmluvy o spolupráci s GR ZVJS participujú na zabezpečovaní nadväznej starostlivosti o prepustené osoby po ukončení výkonu trestu odňatia slobody, ktoré vykazujú znaky závislosti. Po kliknutí na ikonku pre jednotlivé zariadenie je možné zobraziť detailnejšie informácie o organizácii a poskytovateľovi, spolu s kontaktnými údajmi.

Zobraziť mapu

Mapa sociálnych podnikov a regionálnych centier

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras eleifend suscipit augue eu luctus. Sed luctus fermentum nulla sed sollicitudin. Curabitur tristique at quam aliquam dapibus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Ut et lectus lorem. Ut vitae ligula sed mi efficitur congue vel quis dolor. Donec mi felis, eleifend in nunc in, tempus pharetra felis. Fusce eros erat, fringilla non tincidunt quis, dictum sed nibh. Fusce sed erat dui. Cras vehicula orci vulputate massa blandit, id commodo neque ultrices.

Zobraziť mapu

Agregovaná mapa

Mapa obsahuje všetky vyššie uvedené informácie na jednom mieste. Po kliknutí na určité miesto mapy je možné zobraziť detailnejšie informácie o zariadeniach v okolí daného bodu, medzi ktorými je možné sa prepínať pomocou šípok.

Zobraziť mapu

Späť >

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk