O akreditácii

Viac informácií o akreditácii

O akreditáciu špecializovaných resocializačných a výchovných vzdelávacích programov (ŠRaVVP) môžete požiadať, ak ste právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá spĺňa kvalifikačné požiadavky uvedené vo výzve. Fyzické osoby môžu podávať žiadosť samostatne alebo ako skupina. Požiadať môžete o akreditáciu jedného alebo viacerých ŠRaVVP. Dátum uzatvorenia výzvy je 20.02. 2022. Ak akreditáciu získate, stávate sa akreditovaným subjektom, čo vám počas trvania akreditácie zabezpečí možnosť uchádzať sa o realizáciu ŠRaVVP v ktoromkoľvek ústave, ktorý daný ŠRaVVP môže v budúcnosti realizovať. Ďalšie potrebné informácie nájdete priamo vo výzve, v prípade otázok sa obráťte na kontaktné osoby uvedené vo výzve.

Chcem požiadať o akreditáciu


Financované Európskou úniou

Program Slovensko