— Ľudia v tíme

REALIZAČNÝ TÍM

HLAVNÝ PROJEKTOVÝ MANAŽÉR:

npor. JUDr. Jakub ĽORKO, PhD.

FINANČNÝ MANAŽÉR:

Ing. Alena KOJDIAKOVÁ

ODBORNÍ GARANTI NÁRODNÉHO PROJEKTU ŠNN:

PhDr. Lenka KLESKEŇ, PhD.
PhDr. Zuzana VALENTOVIČOVÁ, PhD., LL.M.

PRACOVNÍCI NÁRODNÉHO PROJEKTU ŠANCA NA NÁVRAT:

npor. JUDr. Ján ADAMKOV
doc. Mgr. Zuzana FÁBRY LUCKÁ, PhD.
kpt. Mgr. Lucia KIŠKOVÁ
kpt. JUDr. PhDr. Marek KOSTIŠČE
Bc. Rudolf KRIŽAN
Mgr. Martin LUDWIG
Mgr. Lenka MIKLÓSSYOVÁ
Mgr. Peter MÓZEŠ, PhD.
RNDr. Martin MÔŤOVSKÝ
Bc. Valentína NEMCOVÁ
Mgr. Viera NOVÁKOVÁ
Ing. Juraj PETRÍK
mjr. PaedDr. Ján SPIŠIAK
PhDr. Blanka ŠIMČISKOVÁ, PhD.
JUDr. Barbora TALLOVÁ, PhD.
Mgr. Lucia VASILIK
Mgr. Ľudmila VRÁBLOVÁ
mjr. Mgr. Róbert WIESENGANGER

Financované Európskou úniou

Program Slovensko