— Ľudia v tíme

REALIZAČNÝ TÍM

HLAVNÝ PROJEKTOVÝ MANAŽÉR:

npor. JUDr. Jakub ĽORKO, PhD.

FINANČNÝ MANAŽÉR:

npor. JUDr. PhDr. Marek KOSTIŠČE

ODBORNÍ GARANTI NÁRODNÉHO PROJEKTU ŠNN:

Ing. Katarína JELEMENSKÁ, PhD.
PhDr. Lenka KLESKEŇ, PhD.
doc. Mgr. Zuzana FÁBRY LUCKÁ, PhD.
PhDr. Zuzana VALENTOVIČOVÁ, PhD., LL.M.

PRACOVNÍCI NÁRODNÉHO PROJEKTU ŠANCA NA NÁVRAT:

npor. JUDr. Ján ADAMKOV
pplk. Ing. Dana JEDLIČKOVÁ
Ing. Alena KOJDIAKOVÁ
Bc. Matej KOKOL
Mgr. Daniela KOŠECKÁ, PhD.
Bc. Rudolf KRIŽAN
Mgr. Marta KUZMIAKOVÁ
Bc. Marián LOKŠÍK
Ing. Peter MALATIN
Ing. Ľubica MELICHEROVÁ
Mgr. Lenka MIKLÓSSYOVÁ
Mgr. Petra MIŠÁKOVÁ, PhD.
Mgr. Peter MÓZEŠ, PhD.
RNDr. Martin MÔŤOVSKÝ
Bc. Valentína NEMCOVÁ
Mgr. Viera NOVÁKOVÁ
Ing. Juraj PETRÍK
Ing. Mária RYCHNAVSKÁ
mjr. PaedDr. Ján SPIŠIAK
por. Mgr. Kevin ŠČASNÝ
PhDr. Blanka ŠIMČISKOVÁ, PhD.
Ing. Miroslav ŠPÁNIK, PhD.
doc. Mgr. Stanislav ŠPÁNIK, PhD., MBA
JUDr. Barbora TALLOVÁ, PhD.
Mgr. Lucia VASILIK
Mgr. Ľudmila VRÁBLOVÁ
mjr. Mgr. Róbert WIESENGANGER

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk