—– Publicita

Publicita

1. Článok v zborovom periodiku venovaný výsledkom a prínosom realizácie NP ŠNN pre ÚVTOS Banská Bystrica-Kráľová

2. Článok v zborovom periodiku venovaný výsledkom a prínosom realizácie NP ŠNN pre ÚVTOS Želiezovce

3. Článok v zborovom periodiku venovaný implementácii prvkov systému efektívnej resocializácie prostredníctvom projektu

4. Článok v zborovom periodiku venovaný priebežným výsledkom a prínosom realizácie NP ŠNN pre ÚVTOS a ÚVV Ilava

5. Článok v zborovom periodiku venovaný bezpečnostným faktorom vo VODD v rámci NP ŠNN v ÚVTOS a ÚVV Ilava

6. Článok v zborovom periodiku venovaný popisu platformy MOSTY

7. Článok v zborovom periodiku venovaný príkladu vzdelávania zamestnancov VODD

8. Konferenčný príspevok venovaný problematike výstupných oddielov z pohľadu dôležitosti prepojenia penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti čiastočne aj na základe NP ŠNN (str-337-346)

9. Článok súhrnne popisujúci odborný a projektový obsah NP ŠNN

10. Článok v zborovom periodiku venovaný predbežným výsledkom a prínosom realizácie NP ŠNN v ÚVTOS Nitra-Chrenová

11. Článok v zborovom periodiku venovaný predbežným výsledkom a prínosom realizácie NP ŠNN v ÚVTOS Želiezovce

12. Článok v periodiku ZMOS o NP ŠNN a platforme MOSTY

13. Článok v zborovom periodiku venovaný výsledkom a prínosom realizácie NP ŠNN pre ÚVTOS Košice-Šaca

14. Článok v celoslovenskom denníku venovaný domácemu násiliu a možnostiam jeho riešenia aj v rámci VTOS

15. Článok v zborovom periodiku venovaný výsledkom a prínosom realizácie NP ŠNN pre ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou

16. Príspevky odsúdených žien a pracovníkov VODD Nitra-Chrenová vo väzenskom periodiku.

Späť na “Na stiahnutie” >

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk