—– Publicita

Publicita

1. Článok v zborovom periodiku venovaný výsledkom a prínosom realizácie NP ŠNN pre ÚVTOS Banská Bystrica-Kráľová

2. Článok v zborovom periodiku venovaný výsledkom a prínosom realizácie NP ŠNN pre ÚVTOS Želiezovce

3. Článok v zborovom periodiku venovaný implementácii prvkov systému efektívnej resocializácie prostredníctvom projektu

4. Článok v zborovom periodiku venovaný priebežným výsledkom a prínosom realizácie NP ŠNN pre ÚVTOS a ÚVV Ilava

5. Článok v zborovom periodiku venovaný bezpečnostným faktorom vo VODD v rámci NP ŠNN v ÚVTOS a ÚVV Ilava

6. Článok v zborovom periodiku venovaný popisu platformy MOSTY

7. Článok v zborovom periodiku venovaný príkladu vzdelávania zamestnancov VODD

8. Konferenčný príspevok venovaný problematike výstupných oddielov z pohľadu dôležitosti prepojenia penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti čiastočne aj na základe NP ŠNN (str-337-346)

9. Článok súhrnne popisujúci odborný a projektový obsah NP ŠNN

10. Článok v zborovom periodiku venovaný predbežným výsledkom a prínosom realizácie NP ŠNN v ÚVTOS Nitra-Chrenová

11. Článok v zborovom periodiku venovaný predbežným výsledkom a prínosom realizácie NP ŠNN v ÚVTOS Želiezovce

12. Článok v periodiku ZMOS o NP ŠNN a platforme MOSTY

13. Článok v zborovom periodiku venovaný výsledkom a prínosom realizácie NP ŠNN pre ÚVTOS Košice-Šaca

14. Článok v celoslovenskom denníku venovaný domácemu násiliu a možnostiam jeho riešenia aj v rámci VTOS

15. Článok v zborovom periodiku venovaný výsledkom a prínosom realizácie NP ŠNN pre ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou

16. Príspevky odsúdených žien a pracovníkov VODD Nitra-Chrenová vo väzenskom periodiku.

17. Slovenské väzenstvo 02_2022_Extramurálne aktivity vo výstupnom oddiele.

18. Slovenské väzenstvo 02_2022_Vzdelávanie v rámci národného projektu Šanca na návrat.

19. Slovenské väzenstvo 02_2022_Pilotné overovanie špecializovaných resocializačných a výchovných vzdelávacích programov.

20. Minister ochutnal štedrovečernú kapustnicu v ústave Leopoldov Slovenské väzenstvo 1_2023.

21. Prepustenie trochu inak Sprevádzanie odsúdeného… Slovenské väzenstvo 1_2023.

22. Vzdelávanie odsúdených žien v podmienkach ÚVTOS Nitra-Chrenová Slovenské väzenstvo 1_2023.

Späť na “Na stiahnutie” >

Financované Európskou úniou

Program Slovensko