Lektor 2

Hľadáme lektorov do špecializovaného programu „Radikalizácia a extrémizmus odsúdených osôb“

Hľadáme spolupracovníkov, ktorí budú pôsobiť ako lektori špecializovaného resocializačného a výchovného vzdelávacieho programu (ŠRaVVP) v našich partnerských ústavoch v Ilave alebo Hrnčiarovciach nad Parnou. ŠRaVVP spustíme v tom ústave, pre ktorý sa nám podarí zabezpečiť lektorov, spĺňajúcich kvalifikačné predpoklady, ktorými sú:
– dokladovaná nepretržitá prax v práci so skupinou dospelých osôb a/alebo mládeže minimálne 3 roky v celkovom rozsahu minimálne 100 hodín
ALEBO
– dokladovaná prax v práci so skupinou dospelých osôb a/alebo mládeže v celkovom rozsahu minimálne 200 hodín
A
– dokladovaná prax v práci s rizikovým klientom minimálne 3 roky,
– dokladovaná prax v oblasti radikalizácie a/alebo extrémizmu 3 roky,
– minimálne 150 hodín akreditovaného sociálno – psychologického výcviku, psychoterapeutického výcviku, nácviku sociálnych zručností alebo ďalšieho vzdelávania v pomáhajúcich profesiách,
– vysokoškolské vzdelanie minimálne II. stupňa v odboroch psychológia, sociálna práca, andragogika, sociálna pedagogika, liečebná pedagogika, špeciálna pedagogika, resp. iné odbory humanitného alebo pedagogického zamerania.
V prípade, ak máte záujem pôsobiť ako lektor tohto ŠRaVVP v niektorom z uvedených ústavov a spĺňate kvalifikačné predpoklady na túto pozíciu, zašlite svoj životopis vo formáte europass na adresu:petra.misakova@zvjs.sk do 11.2.2022. Následne sa dozviete všetky podrobné informácie o podmienkach spolupráce.

Financované Európskou úniou

Program Slovensko