Vyznamný zamestnávateľ

Vyznamný zamestnávateľ

Zamestnanie je jedným z kľúčových faktorov úspešného začlenenia sa do riadneho života po prepustení na slobodu z výkonu trestu odňatia slobody.
Za týmto účelom sa v NP „ Šanca na návrat“ realizujú činnosti orientované na začlenenie sociálne znevýhodnených osôb. Úspešne sme nadviazali kontakty s významnými zamestnávateľmi na slovenskom trhu práce. Cieľom projektu je podporiť zamestnávanie resp. uplatnenie sa na trhu práce, rozvíjať pracovné skúsenosti a zručnosti prepustených odsúdených a integrovať ich v komunite.

Späť na “Mosty” >

Financované Európskou úniou

Program Slovensko