Ústavy

Zapojené ústavy

Do projektu sú zaradené vybrané ústavy, nachádzajúce sa v menej rozvinutých regiónoch a v skladbe zastupujúcej všetky cieľové skupiny (muži – ženy – mladiství, všetky stupne stráženia).

Rôzne štatistické informácie týkajúce sa ústavov je možné nájsť vizualizované v spracovaných mapách.

Viac o ústavoch

Predstavenie ústavov

Národný projekt „Šanca na návrat“ je realizovaný Generálnym riaditeľstvom Zboru väzenskej a justičnej stráže v partnerstve s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a vybranými ústavmi na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody. Realizuje sa vo všetkých krajoch Slovenskej republiky okrem Bratislavského kraja.

Z hľadiska vecného zamerania, charakteru aktivít a geografického záberu bolo do národného projektu vybraných 10 ústavov na výkon trestu odňatia slobody. Prostredníctvom týchto vybraných ústavov pokrýva národný projekt všetky skupiny väznených osôb, t. j. odsúdení muži, odsúdené ženy, odsúdení mladiství a zohľadňuje aj geografické a štrukturálno-kapacitné špecifiká.

Zastúpené sú všetky stupne stráženia, a to ústavy minimálneho, stredného a maximálneho stráženia.

Partnerské ústavy

ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou
Vonkajšia diferenciácia: minimálny stupeň stráženia – odsúdení muži.

Domovská stránka ústavu >

Charakteristika >

ÚVTOS a ÚVV Leopoldov
Vonkajšia diferenciácia: stredný a maximálny stupeň stráženia, doživotné tresty – odsúdení muži.

Domovská stránka ústavu >

Charakteristika >

ÚVTOS Nitra – Chrenová
Vonkajšia diferenciácia: minimálny, stredný a maximálny stupeň stráženia, mladistvé – odsúdené ženy.

Domovská stánka ústavu >

Charakteristika >

ÚVTOS Želiezovce
Vonkajšia diferenciácia: stredný stupeň stráženia – odsúdení muži.

Domovská stránka ústavu >

Charakteristika >

ÚVTOS a ÚVV Ilava
Vonkajšia diferenciácia: stredný a maximálny stupeň stráženia, doživotné tresty – odsúdení muži.

Domovská stránka ústavu >

Charakteristika >

ÚVTOS Banská Bystrica – Kráľová
Vonkajšia diferenciácia: stredný stupeň stráženia – odsúdení muži.

Domovská stránka ústavu >

Charakteristika >

ÚVTOS pre mladistvých Sučany
Vonkajšia diferenciácia: minimálny stupeň stráženia, mladiství – odsúdení muži; minimálny a stredný stupeň stráženia, mladistvé – odsúdené ženy.

Domovská stránka ústavu >

Charakteristika >

ÚVV a ÚVTOS Košice
Vonkajšia diferenciácia: stredný stupeň stráženia – odsúdení muži.

Domovská stránka ústavu >

Charakteristika >

ÚVTOS Košice – Šaca
Vonkajšia diferenciácia: minimálny a stredný stupeň stráženia – odsúdení muži.

Domovská stránka ústavu >

Charakteristika >

Oddelenie výkonu trestu s miestom výkonu služby v Sabinove ÚVV a ÚVTOS Prešov
Vonkajšia diferenciácia: minimálny stupeň stráženia – odsúdení muži.

Domovská stránka ústavu >

Charakteristika >

Financované Európskou úniou

Program Slovensko