Záverečný seminár – dokumenty

Záverečný medzinárodný seminár národného projektu Šanca na návrat.

V dňoch 25. až 27. mája 2022 sa v Bratislave uskutočnil Záverečný medzinárodný seminár národného projektu Šanca na návrat, ktorý sa konal pod záštitou ministerky spravodlivosti SR. Počas troch dní celkovo 122 priamych a 95 online účastníkov získalo vďaka 21 vystúpeniam komplexnejší prehľad o procese prípravy a implementácii projektu, jeho hlavných výstupoch a perspektívach ich udržateľnosti. Jeho program, ako aj jednotlivé vystúpenia si môžete zo záznamu pozrieť na nižšie uvedených odkazoch.

Program a vystúpenia

Program záverečného seminára

25. – 27. mája 2022, Hotel SOREA REGIA, Bratislava

Prvý deň

8.00 – 9.00 Registrácia účastníkov pre 1. deň seminára
9.00 – 9.15 Mgr. Mária Kolíková Príhovor ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky
9.15 – 9.30 plk. Mgr. Róbert Mudronček (GR ZVJS) Príhovor generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže
9.30 – 9.45 Ing. Karol Zimmer Príhovor generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
9.45 – 10.00 Mgr. Martina Bošeľová (Riaditeľka odboru vykonávania opatrení SPODaSK) Spolupráca ÚPSVR a ZVJS v národnom projekte Šanca na návrat
10.00 – 10.15 PRESTÁVKA
10.15 – 10:40 kpt. Ing. František Petráš (GR ZVJS, projekt „Šanca na návrat“) Filozofia a príprava NP ŠNN
10:40 – 11.30 npor. JUDr. Jakub Ľorko, PhD., Šanca na návrat – malými krokmi k veľkým cieľom pplk. Mgr. Ing. Juraj Ondrus Šanca na návrat – malými krokmi k veľkým cieľom(GR ZVJS, projekt „Šanca na návrat“)
11.30 – 12.00 DISKUSIA
12.00 – 13.00 OBEDOVÁ PRESTÁVKA
13.00 – 13.30 prof. Ioan Durnescu (University of Bucharest) Towards an integrated theory of rehabilitation and reintegration
13.30 – 14.00 prof. Fergus Mc Neill (University of Glasgow) Supporting Reintegration:Evidence, principles and practices
14.00 – 15.00 PhDr. Martin Lulei, PhD.(GR ZVJS, projekt „Šanca na návrat“) Výskum a prax v národnom projekte Šanca na návrat alebo čo, ako, prečo a s akým výsledkom sme urobili pre zvýšenie efektivity resocializácie odsúdených
15.30 – 16.00 PRESTÁVKA
16.00 – 17.00 PhDr. Zuzana Valentovičová, PhD., LL.M.(GR ZVJS, projekt „Šanca na návrat“) Od teórie k praxi
17.00 – 17.30 DISKUSIA na záver

Druhý deň

8.00 – 9.00 Registrácia účastníkov pre 2. deň seminára
9.00 – 9.20 Mgr. Janka Palenčárová, Mgr. Romana Marčičiaková (ÚPSVR Martin) Úspešný aj po výkone trestu
9.20 – 9.45 Mgr. Marianna Nicáková, Mgr. Zuzana Kissová (ÚPSVR Prievidza) Ako sa stretla ponúknutá pomoc s prijatím
9.45 – 10.00 DISKUSIA
10.00 – 10.15 PRESTÁVKA
10.15 – 11.00 PhDr. Martin Lulei, PhD.(GR ZVJS, projekt „Šanca na návrat“) Online skupinová práca s odsúdenými realizovaná s využitím webex board-ov
11.00 – 11.45 Ing. Katarína Jelemenská, PhD.(GR ZVJS, projekt „Šanca na návrat“) Digitalizácia vybraných procesov vo výstupných oddieloch, Ing. Juraj Petrík Vývoj elektronických nástrojov, Cesta k vládnemu cloudu Šance na návrat…
11.45 – 12.00 DISKUSIA
12.00 – 13.00 OBEDOVÁ PRESTÁVKA
13.00 – 13.45 prof. Mgr. Anton Heretik, PhD., Mgr. Daniela Košecká, PhD. (GR ZVJS, projekt „Šanca na návrat“) Hodnotenie efektívnosti programov v Šanci na návrat – čo sme zistili a čo sme sa naučili
13.45 – 14.20 PhDr. Zuzana Valentovičová, PhD., LL.M., PhDr. Lenka Kleskeň, PhD.(GR ZVJS, projekt „Šanca na návrat“) Resocializačné a výchovné vzdelávacie programy
14.20 – 14.30 PRESUN NA WORKSHOPOVÉ SKUPINY
14.30 – 15.30 Workshop – práca s odsúdenými osobami formou zážitkových techník (ÚVV a ÚVTOS Košice, ÚVTOS Košice – Šaca, ÚVTOS Nitra – Chrenová)
15.30 – 15.45 PRESTÁVKA
15.45 – 16.20 doc. Mgr. Zuzana Fábry Lucká, PhD., Mgr. Ľudmila Vráblová Informačno-poradenské služby pre špecifické skupiny, Informačno-poradenské služby pre špecifické skupiny – II.časť
16.20 – 16.45 Mgr. Peter Mózeš, PhD.,PhDr. Blanka Šimčisková, PhD.(GR ZVJS, projekt „Šanca na návrat“) „MOSTY“
16.45 – 17.00 DISKUSIA

Tretí deň

8.00 – 8.30 Registrácia účastníkov pre 3.deň seminára
8.30 – 9.15 mjr. Mgr. Ján Ľupták,npor. Mgr. Iveta Koštialová,PhDr. Andrea Vengrínová Prezentácia z činnosti VODD ÚVTOS Banská Bystrica – Kráľová a následná diskusia
9.15 – 10.00 mjr. Mgr. Soňa Skaličanová, kpt. Mgr. Martin Popelka, Mgr. Marianna Nicáková Prezentácia z činnosti VODD ÚVTOS a ÚVV Leopoldov a následná diskusia
10.00 – 10.15 PRESTÁVKA
10.15 – 11.00 mjr. Mgr. Ľubomíra Hutkaiová,kpt. PhDr. Róbert Máčay, Ing. Henrieta Kurucová Prezentácia z činnosti VODD ÚVTOS Nitra – Chrenová
11.00 – 12.00 DISKUSIA
12.00 – 13.00 OBEDOVÁ PRESTÁVKA
13.00 – 14.00 ZÁVEREČNÁ DISKUSIA, VYHODNOTENIE A UKONČENIE ZÁVEREČNÉHO SEMINÁRA NÁRODNÉHO PROJEKTU „ŠANCA NA NÁVRAT“

Financované Európskou úniou

Program Slovensko